• nabízíme spolupráci s výrobci ocelových konstrukcí, strojírenských výrobků a komponentů
  • pracujeme pro zákazníka, nezávisle na dodavateli
  • zajistíme na základě zákazníkem dodané dokumentace nabídky kvalifikovaných a spolehlivých výrobců
  • zpracování nabídek podpoříme našimi zkušenostmi, odborným poradenstvím a obchodními jednáními v průběhu nabídkového řízení s cílem dosáhnout uzavření smluvního vztahu