• dodávky stavebních a technologických ocelových konstrukcí pro průmysl – haly, technologické mostní konstrukce, lávky, plošiny, sila, zásobníky, nádrže
  • ocelové konstrukce pro občanské stavby – střešní konstrukce, lávky, tribuny, schodišťové věže, podpůrné konstrukce objektů, zvláštní konstrukce, konstrukce mobilních čistíren odpadních vod
  • kovovýroba – úniková schodiště, zábradlí, ploty, balkony, terasy, přístřešky, komponenty
  • strojírenství – individuální strojírenská výroba od komponentů až po kompletní stroje včetně montáže, elektroinstalace, hydrauliky
  • zajistíme kvalifikované pracovníky pro kovovýrobu a pro montáže